پارس حیات

کیفیت و نوآوری محور کسب‌وکار ما هستند. ما در بیش از ۱۰۰ کشور و ۵ قاره حضور داریم. ما به ایجاد روابط صمیمانه و نزدیک با جوامعی که در آن‌ها به کسب‌وکار می‌پردازیم متعهد هستیم و به پشتوانه تاریخچه ۳۰ ساله خود محصولاتی با بالاترین سطح کیفیت در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. ما برای رساندن برندهایمان به بالاترین سطوح ممکن سخت تلاش می‌کنیم.

اخبار پارس حیات

همه اخبار

منابع انسانی

منابع انسانی
ما به طور پیوسته در کارکنان خود سرمایه گذاری می کنیم که دینامیک و تمرکز آن سنگ بنای رشد و پیشرفت مداوم ما است. ما متعهد به ارائه یک محیط کاری غنی و متنوع هستیم